Joke Geerse

Mijn naam is Joke Geerse.

Ik ben geboren en opgegroeid in Zeeland. Inmiddels woon ik ruim 12 jaar in Leerdam.

Sinds 2011 ben ik werkzaam in de uitvaart. Daarvoor werkte ik ruim 30 jaar in het onderwijs. Daarnaast volgde ik de opleiding tot Gestalttherapie.

Het zijn beroepen waarin de directe betrokkenheid bij mensen centraal staat. Dat spreekt me aan.
Begeleiden, er “zijn” voor de ander en zo een stukje samen oplopen.

De laatste jaren van mijn onderwijsloopbaan werkte ik in het Speciaal Basisonderwijs in Vianen. In de gestalttherapie leerde ik hoe helpend het is om in het “hier en nu” te staan. Te kijken wat het beste is om te doen, in de situatie van dat moment. Het sloot aan bij mijn werk in het onderwijs.

Als uitvaartleider komen bovengenoemde ervaringen mij goed van pas.
Kort na een overlijden heb ik contact met de direct betrokkenen. Een kwetsbaar,intiem moment.
Gevoelens van verdriet, boosheid, ontreddering, zijn zichtbaar en voelbaar.
Soms is er ook een zekere rust, opluchting: geen pijn meer, geen lijden.

In samenspraak met de familie, andere naasten, zoeken we naar de juiste vorm, om de uitvaart te houden. Liefdevol, passend bij die unieke persoon.
Een uitvaart met alleen direct betrokkenen of juist met zoveel mogelijk mensen.
Een religieuze of niet religieuze uitvaart. ( Op het moment van schrijven is het, door Covid -19. helaas “gedwongen” kleinschalig .) Het gaat erom recht te doen aan de persoon, die zij of hij was.
Met woorden en muziek, met foto’s. Daarnaast zijn er veel verschillende rituelen en symbolen om uiting te geven aan gevoelens.

Enkele voorbeelden:
Voor oma staken de kleinkinderen een kaarsje aan en ik als uitvaartleider noemde daarbij van elk kleinkind een specifieke herinnering aan oma .
Kinderen hadden voor hun vader, die altijd op zijn land bezig was, een herfststuk gemaakt van rode sierappeltjes, een paar overgebleven herfstasters, en een grote aardappel, samen gebonden op een oude tak.
Alles van zijn eigen land en het door de jaren verroestte tuinschepje lag ernaast.

Soms hebben nabestaanden een geliefd voorwerp, waar een persoonlijk verhaal bij hoort. Zo liet iemand me een zelf gemaakte Quilt zien. Op de dag van de uitvaart lag die over haar kist.

Als uitvaartleider wil ik bij het hele uitvaartproces op een bescheiden manier ondersteunend, leidend aanwezig zijn. Hoe belangrijk dat is wanneer een directe naaste overlijdt, heb ook ik van zeer nabij mee gemaakt.

Het geeft mij veel vertrouwen te mogen werken in een team waar liefde, tijd, vertrouwen en respect het uitgangspunt zijn. Vanuit die basis kan ik mij richten op de kern van mijn werk: Er helemaal zijn voor de mensen.

Aan het eind van een uitvaart zei de familie: “Je was bescheiden en toch heel nadrukkelijk aanwezig. Je hield alles in de gaten.”
Zo wil ik het: met liefde en aandacht.